Browsing: Liu Xiang Liu Xiang is China's sole Olympic gold medalist